Smolenice

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 01.08. 2018, 08:00 hod. do odvolania.
Oznam