Smolenice
  • Aktuality
  • Oznamy OcÚ
  • Úradná tabuľa
  • Stále oznamy
  • Prerušenie distribúcie elektriny

   Prerušenie distribúcie elektriny

   Dňa 22.1. 2019 bude bez distribúcie elektriny Jahodník – chatová osada od 07:45 hod. do 10:00 hod.

   Oznam 

   Publikované: 21. decembra 2018
   Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

   Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

   Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy…
   Výzva

   Publikované: 14. decembra 2018
   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

   OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12. 2018 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice, ktorá sa uskutoční dňa 6.2. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23.1. 2019 do 15.00 hod.
   Vyhlásenie  

   Publikované: 12. decembra 2018
   Aktualizácia cestovných poriadkov

   Aktualizácia cestovných poriadkov

   Aktualizácia cestovných poriadkov prímestských liniek platných od 18.11.2018 kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obecných úradov a cestujúcich.
   010559 18.11.18 
   102425 18.11.18 

   Publikované: 15. novembra 2018
   Zápisnica – voľby do orgánov samosprávy obce Smolenice 10.11.2018

   Zápisnica – voľby do orgánov samosprávy obce Smolenice 10.11.2018

   Výsledky volieb 

   Publikované: 11. novembra 2018
   Výzva na predkladanie ponúk

   Výzva na predkladanie ponúk

   „ Vypracovanie architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia – Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budovy (50 rokov) v súlade s ISO 15686 bez zohľadnenia demontáže a búracích prác  pre projekt s názvom: “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice.“

   Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)_Smolenice-1
   Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
   Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
   Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky-1 

   Publikované: 21. mája 2018
   Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice a jej spádovej oblasti

   Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice a jej spádovej oblasti

   informácia pre PZS spádová oblasť Smolenice

   dokument

   Publikované: 16. mája 2018
  • Západoslovenská distribučná a.s., odpočty stavov elektromerov

   Západoslovenská distribučná a.s., odpočty stavov elektromerov

   Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že od dnes, čiže od piatku 18.1.2019 sa v našej obci začínajú vykonávať odpočty stavu elektromerov na nasledovných uliciach: Cintorínska, Krátka, Lesná, SNP – párne orientačné čísla domov, Továrenská, Za bránou, Zajačia, Zalázne, Záhradnícka, Zámocká, Pivovarská. V ostatných častiach obce sa budú odpisovať stavy elektromerov od dňa 1.2.2019. 

   Publikované: 18. januára 2019
   Firma z Čadce – predajná akcia 23.1.2019

   Firma z Čadce – predajná akcia 23.1.2019

   Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v stredu dňa 23.1.2019 v kultúrnom dome  v čase od 10-tej do 17-tej hod. Firma ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinných mastičiek a iného spotrebného tovaru za výhodné ceny.

   Publikované: 17. januára 2019
   Úhrada za komunálny odpad

   Úhrada za komunálny odpad

   Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za komunálny odpad si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade. Komunálny odpad je potrebné uhradiť do 28.2. 2019. Úhradu môžete realizovať priamo v pokladni obecného úradu.

   Publikované: 6. januára 2019
   Kalendár vývozu odpadu

   Kalendár vývozu odpadu

   Kalendár vývozu odpadu na rok 2019

   Kalendár 

   Publikované: 6. januára 2019
   DFS Čerešenka hľadá chlapcov vo veku 6 až 12 rokov

   DFS Čerešenka hľadá chlapcov vo veku 6 až 12 rokov

   Detský folklórny súbor Čerešenka hľadá do svojich radov chlapcov vo veku 6 – 12 rokov. Chlapci sa môžu prísť pozrieť a informovať na skúšku Čerešenky, ktorá bude vo štvrtok 8.novembra od 17 – 18,30 hod. v KD Smolenice.

   Publikované: 6. novembra 2018
   Odpisovanie plynu

   Odpisovanie plynu

   Pošta Smolenice oznamuje, že odo dňa 12.3. budú pracovníci opisovať stavy plynomerov. Pracovníci žiadajú občanov, aby im sprístupnili svoje plynomery.

   Publikované: 28. marca 2018
   Vrecia na zber plastov

   Vrecia na zber plastov

   Dňa 28.2.2018 sa v našej obci konal mobilný zber plastov. Vrecia za február si môžete prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad, v počte 1ks na domácnosť.

   O ďalšom postupe vydávania vriec budeme občanov informovať akonáhle dostaneme relevantné informácie z firmy zabezpečujúcej odvoz.

   Publikované: 28. marca 2018
  • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

   OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12. 2018 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice, ktorá sa uskutoční dňa 6.2. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23.1. 2019 do 15.00 hod.
   Vyhlásenie  

   Publikované: 12. decembra 2018
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

   Dokument 

   Publikované: 22. októbra 2018
   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. polrok 2018

   Dokument

   Publikované: 1. septembra 2018
   Výzva na predloženie ponuky

   Výzva na predloženie ponuky

   Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“

   Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) Smolenice VO PD
   Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
   Príloha č. 2 – Výkres

   Publikované: 26. júla 2018
   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice
   Dokument 

   Publikované: 29. júna 2018
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 380, trvalé trávnaté porasty s výmerou 72 m2, pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 381,… Dokument 

   Publikované: 4. apríla 2018
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 383, ostatné plochy s výmerou 10 466 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenická Nová Ves… Dokument 

   Publikované: 3. apríla 2018
   Výzva na predkladanie ponúk

   Výzva na predkladanie ponúk

   Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves
   Výzva 

   Publikované: 27. marca 2018
   Schválenie nového VZN 71

   Schválenie nového VZN 71

   VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018 Dokument  

   Publikované: 23. februára 2018
   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

   Dokument 

   Publikované: 5. decembra 2017
   Zobraziť ďalšie úradná tabuľa
  • Daň z nehnuteľnosti a poplatok komunálny odpad

   Daň z nehnuteľnosti a poplatok komunálny odpad

   Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti si môžu vyzdvihnúť a tiež zaplatiť na obecnom úrade. Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí neuhradili poplatok za komunálny odpad, aby si vyzdvihli rozhodnutie na obecnom úrade a tiež ho môžu uhradiť priamo v pokladnici obecného úradu alebo bezhotovostne.

   Pôvodná webstránka obce Smolenice

   Pôvodná webstránka obce Smolenice

   Pôvodná webstránka: www.staryweb.smolenice.com 

   Trnavské rádio

   Trnavské rádio

   Nové Trnavské rádio naladíte na frekvencii 103,9 FM alebo ho môžete počúvať kdekoľvek cez stream rádia na www.trnavskeradio.sk  LOKÁLNE SPRÁVY, VÝNIMOČNÁ HUDBA A VEČERNÉ PROGRAMY, KTORÉ MAJÚ DUŠU.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.
   Poučenie

   Taekwon-Do Drobček

   Taekwon-Do Drobček

   Radi by sme vás a vaše ratolesti privítali v novom kurze Taekwon-Do Drobček. Náučný dvojročný kurz je určený pre deti vo veku 3 až 6 rokov.  Kurz vedieme v KDS – Neštichu každý pondelok o 15:15 hod.

   Plagát 

   Cvičenie

   Cvičenie

   Pozývame všetkých priaznivcov pohybu na CVIČENIE (Aerobic, Pilates, Zdravotné cvičenie, Bodystyling), ktoré sa koná každý štvrtok od 18:30 do 19:30 hod. v telocvični ZŠ. Prineste si športovú obuv na prezutie.

   Cvičenie Jogy

   Cvičenie Jogy

   Každý pondelok o 19:00 hod. v malej telocvični v ZŠsMŠ

   Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

   Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

   Občania, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2015, sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.1. 2016. Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r. 2015.

   Príhovor starostu

   Príhovor starostu

   Bilancia za rok 2015 

   Obnova verejného osvetlenia

   Obnova verejného osvetlenia

   V obci Smolenice – zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
   Príloha

   Zobraziť ďalšie stále oznamy
  UDIALO SA

  Najbližšie podujatia

 • OBEC SMOLENICE

  PERLA MALÝCH KARPÁT

  Pod malebným juhovýchodným úpätím Malých Karpát sa rozprestiera obec Smolenice. Má približne 3200 obyvateľov a patrí do okresu Trnava.

  Smolenice sú po prvýkrát doložené v listine z roku 1256 ako villa Solmus. Názov Smolenice je pravdepodobne odvodený od smoliarov, výrobcov smoly. V 13. storočí patrili do komplexu pezinsko-svätojurských grófov, koncom 14. stor. Ctiborovi zo Ctiboríc, potom opäť pezinsko-svätojurským grófom, v 16. stor. Országovcom a od 17. stor. sa stali poddanskou obcou hradu Smolenice, ktorý patril Pálffyovcom. Na prelome 15. a 16. stor. sa stali Smolenice mestečkom, boli ohradené stavaným múrom so strážnymi vežami, baštami. Mali svoj erb, stĺp hanby (pranier), drába a dereš. Od 18. storočia sa tu konali týždenné trhy, výkladné a dobytčie jarmoky.

  Smolenice „Perla Malých Karpát“
 • PARTNERI
  Malokarpatská vínna cesta
  Kláštor Smolenice
  OZ Smolenice
  Spoznaj Slovensko
  Trnava tourism
  ZMO region