Smolenice
  • Aktuality
  • Oznamy OcÚ
  • Úradná tabuľa
  • Stále oznamy
  • Delegovanie člena do komisie – odovzdávanie kandidátnych listín

   Delegovanie člena do komisie – odovzdávanie kandidátnych listín

   Do okrskových volebných komisií deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva…
   Oznam 

   Publikované: 10. októbra 2018
   Umiestnenie kontajnerov na zber objemného komunálneho odpadu

   Umiestnenie kontajnerov na zber objemného komunálneho odpadu

   Oznamujeme občanom, že v dňoch od 10.10. 2018 do 21.10. 2018 budú v obci postupne umiestnené kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu (koberce, matrace, periny, starý rozobratý nábytok, domáce potreby, kuchynský riad, sanita, a pod.).

   Oznam 

   Publikované: 9. októbra 2018
   Zoznam registrovaných kandidátov

   Zoznam registrovaných kandidátov

   Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Smolenice a pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach

   Zoznam 

   Publikované: 19. septembra 2018
   Informácie k vedeniu volebnej kampane

   Informácie k vedeniu volebnej kampane

   Informácie k vedeniu volebnej kampane

   Publikované: 17. septembra 2018
   Pripomienkovanie k CP

   Pripomienkovanie k CP

   Občania môžu svoje pripomienky k zmene cestovných poriadkov nahlasovať na Obecnom úrade od dnes, čiže 10.9. do 26.9., nakoľko poverená pracovníčka musí spracovať dané údaje a zaslať ich na potrebné miesta vo vymedzenom časovom intervale.

   Oznámenie 

   Publikované: 10. septembra 2018
   Voľby do orgánov samosprávy obce 2018

   Voľby do orgánov samosprávy obce 2018

   Dátum a čas konania volieb: sobota 10.11. 2018 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

   Voľby do orgánov samosprávy obce 2018

   Publikované: 10. augusta 2018
   5. Detská betónovačka

   5. Detská betónovačka

   Betonári – Neregistrovaní stolnotenisoví hráči pozývajú deti a mládež ako i rodičov a trénerov na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 3. novembra 2018 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce neregistrované deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny a občerstvenie. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra. Viac informácií nájdete na nasledovnom Viac info

   Publikované: 9. augusta 2018
   Výzva na predkladanie ponúk

   Výzva na predkladanie ponúk

   „ Vypracovanie architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia – Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budovy (50 rokov) v súlade s ISO 15686 bez zohľadnenia demontáže a búracích prác  pre projekt s názvom: “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice.“

   Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)_Smolenice-1
   Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
   Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
   Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky-1 

   Publikované: 21. mája 2018
   Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice a jej spádovej oblasti

   Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice a jej spádovej oblasti

   informácia pre PZS spádová oblasť Smolenice

   dokument

   Publikované: 16. mája 2018
   Daň z nehnuteľnosti a poplatok komunálny odpad

   Daň z nehnuteľnosti a poplatok komunálny odpad

   Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti si môžu vyzdvihnúť a tiež zaplatiť na obecnom úrade. Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí neuhradili poplatok za komunálny odpad, aby si vyzdvihli rozhodnutie na obecnom úrade a tiež ho môžu uhradiť priamo v pokladnici obecného úradu alebo bezhotovostne.

   Publikované: 23. apríla 2018
   Zobraziť ďalšie aktuality
  • Asia shop Smolenice – letný výpredaj

   Asia shop Smolenice – letný výpredaj

   Asia shop Smolenice Vás všetkých srdečne pozýva na veľký letný výpredaj. Zľavy vo výške 30 až 50% sa budú týkať všetkého letného oblečenia. Nájdete nás na ulici SNP 5, Smolenice. 

   Publikované: 12. septembra 2018
   Firma REGIONPRESS, s. r. o. hľadá kolportéra na roznos novín a letákov v obci Smolenice

   Firma REGIONPRESS, s. r. o. hľadá kolportéra na roznos novín a letákov v obci Smolenice

   Firma REGIONPRESS, s. r. o. hľadá kolportéra na roznos novín a letákov v obci Smolenice.

   Min. 13,60 € brutto za jeden roznos 16 stranových novín, 20,50 € brutto za jeden roznos 24 stranových novín + odmena za letáky.

   Bližšie informácie na tel.čísle 0908/966047.

   Publikované: 8. augusta 2018
   Pracovná ponuka

   Pracovná ponuka

   Spoločnosť CHEMOLAK a.s. hľadá do pracovného kolektívu nových ľudí na tieto pracovné pozície: operátor/ka chemickej výroby (trič/trička), prevádzkový zámočník, skladník, vodič VZV
   s nástupom ihneď.

   Informácie 

   Publikované: 25. júla 2018
   Odpisovanie plynu

   Odpisovanie plynu

   Pošta Smolenice oznamuje, že odo dňa 12.3. budú pracovníci opisovať stavy plynomerov. Pracovníci žiadajú občanov, aby im sprístupnili svoje plynomery.

   Publikované: 28. marca 2018
   Vrecia na zber plastov

   Vrecia na zber plastov

   Dňa 28.2.2018 sa v našej obci konal mobilný zber plastov. Vrecia za február si môžete prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad, v počte 1ks na domácnosť.

   O ďalšom postupe vydávania vriec budeme občanov informovať akonáhle dostaneme relevantné informácie z firmy zabezpečujúcej odvoz.

   Publikované: 28. marca 2018
   Úhrada za komunálny odpad

   Úhrada za komunálny odpad

   Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za komunálny odpad si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade. Komunálny odpad je potrebné uhradiť do 28.2. 2018. Úhradu môžete realizovať priamo v pokladni obecného úradu.

   Publikované: 12. marca 2018
  • Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. polrok 2018

   Dokument

   Publikované: 1. septembra 2018
   Výzva na predloženie ponuky

   Výzva na predloženie ponuky

   Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“

   Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) Smolenice VO PD
   Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
   Príloha č. 2 – Výkres

   Publikované: 26. júla 2018
   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice
   Dokument 

   Publikované: 29. júna 2018
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 380, trvalé trávnaté porasty s výmerou 72 m2, pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 381,… Dokument 

   Publikované: 4. apríla 2018
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 383, ostatné plochy s výmerou 10 466 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenická Nová Ves… Dokument 

   Publikované: 3. apríla 2018
   Výzva na predkladanie ponúk

   Výzva na predkladanie ponúk

   Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves
   Výzva 

   Publikované: 27. marca 2018
   Schválenie nového VZN 71

   Schválenie nového VZN 71

   VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018 Dokument  

   Publikované: 23. februára 2018
   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

   Dokument 

   Publikované: 5. decembra 2017
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 1644 ostatné plochy s výmerou 409 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 2229, záujemcom o prevod Štefanovi Stanovi a manželke Anne Stanovej. 

   Dokument 

   Publikované: 23. októbra 2017
   VZN č. 67/2017

   VZN č. 67/2017

   VZN č. 67/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Smolenice

   Dokument 

   Publikované: 12. októbra 2017
   Zobraziť ďalšie úradná tabuľa
  • Trnavské rádio

   Trnavské rádio

   Nové Trnavské rádio naladíte na frekvencii 103,9 FM alebo ho môžete počúvať kdekoľvek cez stream rádia na www.trnavskeradio.sk  LOKÁLNE SPRÁVY, VÝNIMOČNÁ HUDBA A VEČERNÉ PROGRAMY, KTORÉ MAJÚ DUŠU.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.
   Poučenie

   Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

   Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

   Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy…
   Výzva

   Taekwon-Do Drobček

   Taekwon-Do Drobček

   Radi by sme vás a vaše ratolesti privítali v novom kurze Taekwon-Do Drobček. Náučný dvojročný kurz je určený pre deti vo veku 3 až 6 rokov.  Kurz vedieme v KDS – Neštichu každý pondelok o 15:15 hod.

   Plagát 

   Cvičenie

   Cvičenie

   Pozývame všetkých priaznivcov pohybu na CVIČENIE (Aerobic, Pilates, Zdravotné cvičenie, Bodystyling), ktoré sa koná každý štvrtok od 18:30 do 19:30 hod. v telocvični ZŠ. Prineste si športovú obuv na prezutie.

   Cvičenie Jogy

   Cvičenie Jogy

   Každý pondelok o 19:00 hod. v malej telocvični v ZŠsMŠ

   Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

   Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

   Občania, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2015, sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.1. 2016. Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r. 2015.

   Príhovor starostu

   Príhovor starostu

   Bilancia za rok 2015 

   Obnova verejného osvetlenia

   Obnova verejného osvetlenia

   V obci Smolenice – zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
   Príloha

   Čerešenka – darovanie starodávnych detských krojov

   Čerešenka – darovanie starodávnych detských krojov

   Vážení občania, detský folklórny súbor Čerešenka založený v Smoleniciach a fungujúci už jeden rok združuje deti zo Smoleníc, Lošonca a tiež Horných Orešian. Učí deti tradičné tance a piesne nášho regiónu, vštepuje deťom lásku ku kultúre a k tradíciám. Preto prosí o pomoc všetkých, ktorí majú doma starodávne detské kroje, alebo akékoľvek ich súčasti. Ak ich nevyužívate, ak ležia len tak bez úžitku, prosíme, darujte nám ich do súboru…

   Oznam 

   Zobraziť ďalšie stále oznamy
  UDIALO SA
 • OBEC SMOLENICE

  PERLA MALÝCH KARPÁT

  Pod malebným juhovýchodným úpätím Malých Karpát sa rozprestiera obec Smolenice. Má približne 3200 obyvateľov a patrí do okresu Trnava.

  Smolenice sú po prvýkrát doložené v listine z roku 1256 ako villa Solmus. Názov Smolenice je pravdepodobne odvodený od smoliarov, výrobcov smoly. V 13. storočí patrili do komplexu pezinsko-svätojurských grófov, koncom 14. stor. Ctiborovi zo Ctiboríc, potom opäť pezinsko-svätojurským grófom, v 16. stor. Országovcom a od 17. stor. sa stali poddanskou obcou hradu Smolenice, ktorý patril Pálffyovcom. Na prelome 15. a 16. stor. sa stali Smolenice mestečkom, boli ohradené stavaným múrom so strážnymi vežami, baštami. Mali svoj erb, stĺp hanby (pranier), drába a dereš. Od 18. storočia sa tu konali týždenné trhy, výkladné a dobytčie jarmoky.

  Smolenice „Perla Malých Karpát“
 • PARTNERI
  Malokarpatská vínna cesta
  Kláštor Smolenice
  OZ Smolenice
  Spoznaj Slovensko
  Trnava tourism
  ZMO region