Smolenice
  • Aktuality
  • Oznamy OcÚ
  • Úradná tabuľa
  • Stále oznamy
  • UZÁVIERKA ulice Štefana Baniča – druhá časť cesty

   UZÁVIERKA ulice Štefana Baniča – druhá časť cesty

   Oznamujeme občanom, že dňa 23.4.2018, čiže v pondelok bude v čase od 6,30 až do večerných hodín z dôvodu asfaltovania povrchu komunikácie NEPREJAZDNÁ druhá časť cesty Štefana Baniča, čiže od začiatku ulice od tzv. stoku až po č. d. 66. Žiadame preto občanov, aby v danom čase nevstupovali na komunikáciu motorovými vozidlami. Prosíme Vás o ústretovosť a dodržanie daného obmedzenia, prispejete tak k skorému ukončeniu prác. Ďakujeme.

   Publikované: 20. apríla 2018
   Kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu

   Kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu

   Oznamujeme občanom, že v dňoch 16.04. 2018 – 27.04. 2018 budú v obci postupne umiestnené kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu (koberce, matrace, periny, starý rozobratý nábytok, domáce potreby, kuchynský riad, sanita, a pod.). Rozmiestnenie kontajnerov: priebežne po celej obci.

   Oznam 

   Publikované: 13. apríla 2018
   Vitajte na novej webstránke obce Smolenice

   Vitajte na novej webstránke obce Smolenice

   Pripravili sme pre vás novú webstránku, prehľadnejšiu, modernejšiu, krajšiu, obohatenú o nové fotografie… Jej obsah budeme ďalej dopĺňať.

   Pôvodnú webstránku nájdete TU: www.staryweb.smolenice.com 

   Publikované: 6. apríla 2018
   Rekonštrukcia cesty Štefana Baniča

   Rekonštrukcia cesty Štefana Baniča

   Oznamujeme občanom, že od pondelka 9.4.2018 bude prebiehať rekonštrukcia cesty Štefana Baniča. Predpokladaný termín ukončenia prác rekonštrukcie je stanovený na 22.4.2018. Obyvateľov a občanov zdržiavajúcich sa autom na ulici Štefana Baniča preto žiadame, aby počas rekonštrukcie parkovali mimo cestného telesa, čiže vo dvoroch rodinných domov, v žiadnom prípade NIE na ceste alebo na chodníku. Občania, ktorí majú záujem o dobudovanie príjazdov k rodinným domom sa môžu o dané práce prihlásiť v priebehu rekonštrukcie u vedúceho stavby. Žiadame Vás preto o ústretovosť, dodržiavanie dopravných obmedzení a trpezlivosť počas realizácie prác.

   Publikované: 6. apríla 2018
   Trnavské rádio

   Trnavské rádio

   Nové Trnavské rádio naladíte na frekvencii 103,9 FM alebo ho môžete počúvať kdekoľvek cez stream rádia na www.trnavskeradio.sk  LOKÁLNE SPRÁVY, VÝNIMOČNÁ HUDBA A VEČERNÉ PROGRAMY, KTORÉ MAJÚ DUŠU.

   Publikované: 6. apríla 2018
   Výzva na predkladanie ponúk

   Výzva na predkladanie ponúk

   Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves
   Výzva 

   Publikované: 27. marca 2018
   DOBROVOLNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA

   DOBROVOLNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA

   prihlásit sa môžeš do 27. apríla 2018
   www.regrutacia.sk
   Plagát 
   Informácie 

   Publikované: 27. marca 2018
  • MUDr. Kaderová oznam pre pacientov

   MUDr. Kaderová oznam pre pacientov

   MUDr. Kaderová ambulancia pre deti a dorast Smolenice oznamuje svojim pacientom, že 19. a 20.4., čiže vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ju zastúpi lekárka v Suchej nad Parnou.

   Publikované: 18. apríla 2018
   Pošta Smolenice

   Pošta Smolenice

   Pošta Smolenice oznamuje občanom, že dňa 18.4.2018 v stredu bude otvorená v čase od 7,30 – 12,30. V poobedných hodinách bude pošta zatvorená. 

    

   Publikované: 17. apríla 2018
   Dovolenka MUDr. Stipanitz a MUDr. Stipanitzová

   Dovolenka MUDr. Stipanitz a MUDr. Stipanitzová

   MUDr. Stipanitz oznamuje svojim pacientom, že dňa 13.4.2018 – v piatok nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ho zastúpi MUDr. Petríčková v Trstíne.

   MUDr. Stipanitzová očná ambulancia Smolenice oznamuje svojim pacientom, že dňa 13.4.2018 – v piatok nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ju zastúpi MUDr. Gabrielová v Trnave.

   Publikované: 13. apríla 2018
   Lekáreň pod zámkom

   Lekáreň pod zámkom

   Lekáreň pod zámkom oznamuje občanom, že dnes – vo štvrtok 12.4. bude otvorená len do 15tej hodiny a zajtra – v piatok 13.4. bude lekáreň zatvorená.

   Publikované: 12. apríla 2018
   Predaj stromčekov k výsadbe

   Predaj stromčekov k výsadbe

   Firma JUKKA bude pri KD v Smoleniciach dňa 6. apríla, čiže v piatok v čase 9.15 – 10.45 hodin predávať nasledovné stromčeky k výsadbe:

   jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. Viacej informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach.

   Publikované: 28. marca 2018
   MuDr. Kočanová nebude ordinovať

   MuDr. Kočanová nebude ordinovať

   Obvodná lekárka MuDr. Kočanová v Trstíne oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 28.3. (od stredy) do 2.4.2018 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ju zastúpi MuDr. Stipanitz v Smoleniciach.

   Publikované: 28. marca 2018
   Odpisovanie plynu

   Odpisovanie plynu

   Pošta Smolenice oznamuje, že odo dňa 12.3. budú pracovníci opisovať stavy plynomerov. Pracovníci žiadajú občanov, aby im sprístupnili svoje plynomery.

   Publikované: 28. marca 2018
   Vrecia na zber plastov

   Vrecia na zber plastov

   Dňa 28.2.2018 sa v našej obci konal mobilný zber plastov. Vrecia za február si môžete prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad, v počte 1ks na domácnosť.

   O ďalšom postupe vydávania vriec budeme občanov informovať akonáhle dostaneme relevantné informácie z firmy zabezpečujúcej odvoz.

   Publikované: 28. marca 2018
   Úhrada za komunálny odpad

   Úhrada za komunálny odpad

   Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za komunálny odpad si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade. Komunálny odpad je potrebné uhradiť do 28.2. 2018. Úhradu môžete realizovať priamo v pokladni obecného úradu.

   Publikované: 12. marca 2018
  • Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 380, trvalé trávnaté porasty s výmerou 72 m2, pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 381,… Dokument 

   Publikované: 4. apríla 2018
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 383, ostatné plochy s výmerou 10 466 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenická Nová Ves… Dokument 

   Publikované: 3. apríla 2018
   Schválenie nového VZN 71

   Schválenie nového VZN 71

   VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018 Dokument  

   Publikované: 23. februára 2018
   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

   Dokument 

   Publikované: 5. decembra 2017
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 1644 ostatné plochy s výmerou 409 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 2229, záujemcom o prevod Štefanovi Stanovi a manželke Anne Stanovej. 

   Dokument 

   Publikované: 23. októbra 2017
   VZN č. 67/2017

   VZN č. 67/2017

   VZN č. 67/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Smolenice

   Dokument 

   Publikované: 12. októbra 2017
   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom, Súkromná materská škola Lienka Smolenice

   Dokument 

    

   Publikované: 24. mája 2017
   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2017

   Dokument 

   Publikované: 23. mája 2017
   Zámer predať nehnuteľný majetok

   Zámer predať nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce, záujemcovi o kúpu Trnavský samosprávny kraj 

   Dokument 

   Publikované: 18. apríla 2017
   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, spoločnosti RIOS s. r. o.

   Dokument 

   Publikované: 14. apríla 2017
   Zobraziť ďalšie úradná tabuľa
  • Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.
   Poučenie

   Zmena správnych poplatkov

   Zmena správnych poplatkov

   Správne poplatky od 1.1.2018
   Nové poplatky 

   Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

   Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

   Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy…
   Výzva

   Taekwon-Do Drobček

   Taekwon-Do Drobček

   Radi by sme vás a vaše ratolesti privítali v novom kurze Taekwon-Do Drobček. Náučný dvojročný kurz je určený pre deti vo veku 3 až 6 rokov.  Kurz vedieme v KDS – Neštichu každý pondelok o 15:15 hod.

   Plagát 

   Cvičenie

   Cvičenie

   Pozývame všetkých priaznivcov pohybu na CVIČENIE (Aerobic, Pilates, Zdravotné cvičenie, Bodystyling), ktoré sa koná každý štvrtok od 18:30 do 19:30 hod. v telocvični ZŠ. Prineste si športovú obuv na prezutie.

   Cvičenie Jogy

   Cvičenie Jogy

   Každý pondelok o 19:00 hod. v malej telocvični v ZŠsMŠ

   Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

   Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

   Občania, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2015, sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.1. 2016. Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r. 2015.

   Príhovor starostu

   Príhovor starostu

   Bilancia za rok 2015 

   Obnova verejného osvetlenia

   Obnova verejného osvetlenia

   V obci Smolenice – zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
   Príloha

   Čerešenka – darovanie starodávnych detských krojov

   Čerešenka – darovanie starodávnych detských krojov

   Vážení občania, detský folklórny súbor Čerešenka založený v Smoleniciach a fungujúci už jeden rok združuje deti zo Smoleníc, Lošonca a tiež Horných Orešian. Učí deti tradičné tance a piesne nášho regiónu, vštepuje deťom lásku ku kultúre a k tradíciám. Preto prosí o pomoc všetkých, ktorí majú doma starodávne detské kroje, alebo akékoľvek ich súčasti. Ak ich nevyužívate, ak ležia len tak bez úžitku, prosíme, darujte nám ich do súboru…

   Oznam 

   Zobraziť ďalšie stále oznamy
  UDIALO SA
 • OBEC SMOLENICE

  PERLA MALÝCH KARPÁT

  Pod malebným juhovýchodným úpätím Malých Karpát sa rozprestiera obec Smolenice. Má približne 3200 obyvateľov a patrí do okresu Trnava.

  Smolenice sú po prvýkrát doložené v listine z roku 1256 ako villa Solmus. Názov Smolenice je pravdepodobne odvodený od smoliarov, výrobcov smoly. V 13. storočí patrili do komplexu pezinsko-svätojurských grófov, koncom 14. stor. Ctiborovi zo Ctiboríc, potom opäť pezinsko-svätojurským grófom, v 16. stor. Országovcom a od 17. stor. sa stali poddanskou obcou hradu Smolenice, ktorý patril Pálffyovcom. Na prelome 15. a 16. stor. sa stali Smolenice mestečkom, boli ohradené stavaným múrom so strážnymi vežami, baštami. Mali svoj erb, stĺp hanby (pranier), drába a dereš. Od 18. storočia sa tu konali týždenné trhy, výkladné a dobytčie jarmoky.

  Smolenice „Perla Malých Karpát“
 • PARTNERI
  Malokarpatská vínna cesta
  Kláštor Smolenice
  OZ Smolenice
  Spoznaj Slovensko
  Trnava tourism
  ZMO region