Smolenice
  • Aktuality
  • Oznamy OcÚ
  • Úradná tabuľa
  • Stále oznamy
  • Voľby do orgánov samosprávy obce 2018

   Voľby do orgánov samosprávy obce 2018

   Dátum a čas konania volieb: sobota 10.11. 2018 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

   Voľby do orgánov samosprávy obce 2018

   Publikované: 10. augusta 2018
   Policajný zbor – upozornenie pre občanov

   Policajný zbor – upozornenie pre občanov

   Polícia upozorňuje občanov našej obce, že aj napriek vysokým vonkajším teplotám a následnému nočnému vetraniu príbytkov je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a príbytky vetrať tak, aby bol znemožnený prístup nežiaducim osobám. Predchádza sa tak krádežiam vo Vašich príbytkoch počas nočného spánku. Zároveň pred spánkom odporúčame skontrolovať uzamknutie vstupných brán a dverí do príbytkov. Sieťka proti hmyzu umiestnená na otvorenom okne, či dverách nie je pre zlodeja žiadnou prekážkou. V prípade spozorovania podozrivých osôb polícia žiada občanov o urýchlené ohlásenie udalosti na tiesňové číslo 158.   

   Publikované: 1. augusta 2018
   Prerušenie distribúcie elektriny

   Prerušenie distribúcie elektriny

    Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa 10.09. 2018 (pondelok) bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.: JAHODNÍK – CHATOVÁ OSADA
   Zoznam  

   Publikované: 1. augusta 2018
   Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

   Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 01.08. 2018, 08:00 hod. do odvolania.
   Oznam 

   Publikované: 31. júla 2018
   Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. – návšteva domácností

   Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. – návšteva domácností

   Vážení občania, v nasledujúcich dňoch Vás vo Vašich domácnostiach navštívia zamestnanci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti za účelom revízneho auditu a zistenia záujmu. Podľa vyhlášky by mal mať každý obytný dom revíziu všetkých plynových a elektrických zariadení v intervale každé tri až päť rokov. Zamestnanci spoločnosti sú riadne označení preukazom, ktoré si môžete overiť na zákazníckej linke 0902 96 96 86. 

   Publikované: 20. júla 2018
   Výzva na predkladanie ponúk

   Výzva na predkladanie ponúk

   „ Vypracovanie architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia – Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budovy (50 rokov) v súlade s ISO 15686 bez zohľadnenia demontáže a búracích prác  pre projekt s názvom: “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice.“

   Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)_Smolenice-1
   Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
   Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
   Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky-1 

   Publikované: 21. mája 2018
   Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice a jej spádovej oblasti

   Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice a jej spádovej oblasti

   informácia pre PZS spádová oblasť Smolenice

   dokument

   Publikované: 16. mája 2018
   Daň z nehnuteľnosti a poplatok komunálny odpad

   Daň z nehnuteľnosti a poplatok komunálny odpad

   Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti si môžu vyzdvihnúť a tiež zaplatiť na obecnom úrade. Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí neuhradili poplatok za komunálny odpad, aby si vyzdvihli rozhodnutie na obecnom úrade a tiež ho môžu uhradiť priamo v pokladnici obecného úradu alebo bezhotovostne.

   Publikované: 23. apríla 2018
   Vitajte na novej webstránke obce Smolenice

   Vitajte na novej webstránke obce Smolenice

   Pripravili sme pre vás novú webstránku, prehľadnejšiu, modernejšiu, krajšiu, obohatenú o nové fotografie… Jej obsah budeme ďalej dopĺňať.

   Pôvodnú webstránku nájdete TU: www.staryweb.smolenice.com 

   Publikované: 6. apríla 2018
  • MUDr. Jankovský – dovolenka

   MUDr. Jankovský – dovolenka

   MUDr. Jankovský oznamuje svojim pacientkam, že v dňoch 27.8. – 7.9. 2018 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Novák v Trnave.

   Publikované: 17. augusta 2018
   MUDr. Stipanitzová a MUDr. Stipanitz dovolenka

   MUDr. Stipanitzová a MUDr. Stipanitz dovolenka

   Očná ambulancia MUDr. Stipanitzová oznamuje pacientom, že v dňoch od 20. do 24.8.2018 bude čerpať dovolenku. Taktiež MUDr. Stipanitz bude v tých istých dňoch, čiže od 20. do 24.8.2018  čerpať dovolenku. V súrnych prípadoch ho zastúpi ambulancia v Trstíne.

   Publikované: 15. augusta 2018
   MUDr. Kaderová – dovolenka

   MUDr. Kaderová – dovolenka

   Detská lekárka MUDr. Kaderová oznamuje pacientom a rodičom pacientov, že v dňoch od 13.8. čiže od pondelka do 17.8.2018 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ju zastúpi MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou. 

   Publikované: 10. augusta 2018
   Firma REGIONPRESS, s. r. o. hľadá kolportéra na roznos novín a letákov v obci Smolenice

   Firma REGIONPRESS, s. r. o. hľadá kolportéra na roznos novín a letákov v obci Smolenice

   Firma REGIONPRESS, s. r. o. hľadá kolportéra na roznos novín a letákov v obci Smolenice.

   Min. 13,60 € brutto za jeden roznos 16 stranových novín, 20,50 € brutto za jeden roznos 24 stranových novín + odmena za letáky.

   Bližšie informácie na tel.čísle 0908/966047.

   Publikované: 8. augusta 2018
   Ambulancia DK Praktik Trstín – dovolenka

   Ambulancia DK Praktik Trstín – dovolenka

   Ambulancia DK Praktik v Trstíne oznamuje pacientom, že v dňoch od 6.8. do 18.8.2018 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Stipanitz v Smoleniciach. 

   Publikované: 1. augusta 2018
   Pracovná ponuka

   Pracovná ponuka

   Spoločnosť CHEMOLAK a.s. hľadá do pracovného kolektívu nových ľudí na tieto pracovné pozície: operátor/ka chemickej výroby (trič/trička), prevádzkový zámočník, skladník, vodič VZV
   s nástupom ihneď.

   Informácie 

   Publikované: 25. júla 2018
   Pracovná ponuka

   Pracovná ponuka

   Spoločnosť Alas Slovakia, kameňolom Lošonec

   Hľadá zamestnanca na plný pracovný úväzok do 2-zmennej prevádzky.

   Požiadavky:

   • Stredné odborné vzdelanie
   • Zodpovednosť, pracovitosť
   • Výhodou, nie podmienkou:
    • VP sk. B
    • strojnícky preukaz sk. 5 ,9
    • Zváračský preukaz

   Informácie o benefitoch a plat dohodou pri osobnom pohovore.

   Kontakt:

   • 033/5586 413
   • 0911 083 285
   • Osobne na stredisku od 7 do 15:30

   Publikované: 23. mája 2018
   plastové vrecia na papier

   plastové vrecia na papier

   Oznamujeme občanom, že plastové vrecia na papier budú roznosené pracovníkmi počas zberu BIO odpadu v stredu a vo štvrtok.

   Publikované: 23. apríla 2018
   Stratený fotoaparát

   Stratený fotoaparát

   Dňa 22.4.2018, čiže v nedeľu sa v obci, poprípade v horách po ceste zo Zárub stratil malý digitálny fotoaparát striebornej farby, značky FUJI. Fotoaparát bol uložený v malom riflovom púzdre. Staršia majiteľka prosí poctivého nálezcu, aby informáciu o náleze podal na obecnom úrade, poprípade na  t.č. majiteľky 0915 229 383.

   Publikované: 23. apríla 2018
   Odpisovanie plynu

   Odpisovanie plynu

   Pošta Smolenice oznamuje, že odo dňa 12.3. budú pracovníci opisovať stavy plynomerov. Pracovníci žiadajú občanov, aby im sprístupnili svoje plynomery.

   Publikované: 28. marca 2018
   Zobraziť ďalšie oznamy ocú
  • Výzva na predloženie ponuky

   Výzva na predloženie ponuky

   Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“

   Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) Smolenice VO PD
   Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
   Príloha č. 2 – Výkres

   Publikované: 26. júla 2018
   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice
   Dokument 

   Publikované: 29. júna 2018
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 380, trvalé trávnaté porasty s výmerou 72 m2, pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 381,… Dokument 

   Publikované: 4. apríla 2018
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 383, ostatné plochy s výmerou 10 466 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenická Nová Ves… Dokument 

   Publikované: 3. apríla 2018
   Výzva na predkladanie ponúk

   Výzva na predkladanie ponúk

   Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves
   Výzva 

   Publikované: 27. marca 2018
   Schválenie nového VZN 71

   Schválenie nového VZN 71

   VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018 Dokument  

   Publikované: 23. februára 2018
   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

   Dokument 

   Publikované: 5. decembra 2017
   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Zámer previesť nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 1644 ostatné plochy s výmerou 409 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 2229, záujemcom o prevod Štefanovi Stanovi a manželke Anne Stanovej. 

   Dokument 

   Publikované: 23. októbra 2017
   VZN č. 67/2017

   VZN č. 67/2017

   VZN č. 67/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Smolenice

   Dokument 

   Publikované: 12. októbra 2017
   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Zámer prenajať nehnuteľný majetok

   Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom, Súkromná materská škola Lienka Smolenice

   Dokument 

    

   Publikované: 24. mája 2017
   Zobraziť ďalšie úradná tabuľa
  • Trnavské rádio

   Trnavské rádio

   Nové Trnavské rádio naladíte na frekvencii 103,9 FM alebo ho môžete počúvať kdekoľvek cez stream rádia na www.trnavskeradio.sk  LOKÁLNE SPRÁVY, VÝNIMOČNÁ HUDBA A VEČERNÉ PROGRAMY, KTORÉ MAJÚ DUŠU.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.
   Poučenie

   Zmena správnych poplatkov

   Zmena správnych poplatkov

   Správne poplatky od 1.1.2018
   Nové poplatky 

   Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

   Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

   Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy…
   Výzva

   Taekwon-Do Drobček

   Taekwon-Do Drobček

   Radi by sme vás a vaše ratolesti privítali v novom kurze Taekwon-Do Drobček. Náučný dvojročný kurz je určený pre deti vo veku 3 až 6 rokov.  Kurz vedieme v KDS – Neštichu každý pondelok o 15:15 hod.

   Plagát 

   Cvičenie

   Cvičenie

   Pozývame všetkých priaznivcov pohybu na CVIČENIE (Aerobic, Pilates, Zdravotné cvičenie, Bodystyling), ktoré sa koná každý štvrtok od 18:30 do 19:30 hod. v telocvični ZŠ. Prineste si športovú obuv na prezutie.

   Cvičenie Jogy

   Cvičenie Jogy

   Každý pondelok o 19:00 hod. v malej telocvični v ZŠsMŠ

   Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

   Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

   Občania, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2015, sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.1. 2016. Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r. 2015.

   Príhovor starostu

   Príhovor starostu

   Bilancia za rok 2015 

   Obnova verejného osvetlenia

   Obnova verejného osvetlenia

   V obci Smolenice – zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
   Príloha

   Zobraziť ďalšie stále oznamy
  UDIALO SA
 • OBEC SMOLENICE

  PERLA MALÝCH KARPÁT

  Pod malebným juhovýchodným úpätím Malých Karpát sa rozprestiera obec Smolenice. Má približne 3200 obyvateľov a patrí do okresu Trnava.

  Smolenice sú po prvýkrát doložené v listine z roku 1256 ako villa Solmus. Názov Smolenice je pravdepodobne odvodený od smoliarov, výrobcov smoly. V 13. storočí patrili do komplexu pezinsko-svätojurských grófov, koncom 14. stor. Ctiborovi zo Ctiboríc, potom opäť pezinsko-svätojurským grófom, v 16. stor. Országovcom a od 17. stor. sa stali poddanskou obcou hradu Smolenice, ktorý patril Pálffyovcom. Na prelome 15. a 16. stor. sa stali Smolenice mestečkom, boli ohradené stavaným múrom so strážnymi vežami, baštami. Mali svoj erb, stĺp hanby (pranier), drába a dereš. Od 18. storočia sa tu konali týždenné trhy, výkladné a dobytčie jarmoky.

  Smolenice „Perla Malých Karpát“
 • PARTNERI
  Malokarpatská vínna cesta
  Kláštor Smolenice
  OZ Smolenice
  Spoznaj Slovensko
  Trnava tourism
  ZMO region